Tư vấn quy hoạch xây dựng trường CĐ Công nghiệp thực phẩm

| 0
Dịch vụ: Khảo sát xây dựng - tư vấn Quy hoạch xây dựng

Địa điểm: Phường Tân Dân – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

image012[1]
Sơ đồ quy hoạch

Leave a Reply