Lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi

| 0

VNECT cung cấp dịch vụ lập dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi cho các công trình.

  1. Lập dự án đầu tư xây dựng nhà hocjh lý thuyết 5 tầng
  2. Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế…

Leave a Reply